tipuri de servicii

Servicii - Programare Eliberare Acte

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Mangalia este competentă să elibereze acte de identitate cetăţenilor români care au/îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în municipiul Mangalia.

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetăţenilor la ghişeele de preluare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se poate face şi pe baza programărilor online, pe pagina de internet www.mangalia.ro.

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefon.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deţine toate documentele necesare pentru depunerea cererii, menţionate în lista de documente publicată pe pagina de internet mai sus menţionată.