Regulament

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia este competent să elibereze acte de identitate cetăţenilor români care au/îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în municipiul Mangalia și comunelor: Albești, Limanu, Pecineaga și 23 August ( cu satele arondate ). 
În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetăţenilor la ghişeele de preluare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se poate face şi pe baza programărilor online, pe pagina de internet https://buletine.mangalia.ro.
Nu se pot face programări prin email, fax sau telefon.
Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deţine toate documentele necesare pentru depunerea cererii, menţionate în lista de documente publicată pe pagina de internet mai sus menţionată.
Pentru minor programarea este valabilă numai dacă la data selectată a împlinit vârsta de 14 ani.
Programările online sunt disponibile pentru cererile având ca obiect:
-    eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
-    eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;
-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării celui anterior;
-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a pierderii / furtului /distrugerii / deteriorării celui anterior;
-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării adresei de domiciliu;
-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui;
-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor / renumerotării imobilelor;
-    eliberarea unei cărţi de identitate provizorii pentru persoanele domiciliate în străinătate care locuiesc temporar în România;
-    eliberarea cărţii de identitate pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România şi au dobândit / redobândit cetăţenia română;
-    eliberarea cărţii de identitate pentru cetăţenii români care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în România;
-    alte motive prevăzute de lege;
-    înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe actul de identitate. 
Timpul acordat pentru depunerea cererii este de 10 minute pentru fiecare persoană, fiind alocat unei singure persoane şi nu unei familii.
Programarea este gratuită şi netransmisibilă.
Programările multiple – duble, triple, etc. – înregistrate cu aceleaşi date la intervale de timp diferite din aceeaşi zi sau în zile diferite, pe acelaşi ghişeu / ghişee diferite sunt considerate frauduloase şi vor fi anulate de către administratorul aplicaţiei.
Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative.
În cazul în care programarea online se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ (lege, hotărâre de guvern) – cererea pentru eliberarea actului de identitate se va depune în acelaşi interval orar, în altă zi lucrătoare comunicată solicitantului prin e-mail.
Efectuarea programării:
→ se verifică disponibilitatea zilei şi orei dorite pentru programări online
→ se selectează 
                          → data
                          → intervalul orar
→ se completează formularul online (toate câmpurile sunt obligatorii)
► în câmpul Nume şi prenume:
Se va completa numele de familie şi prenumele persoanei care solicită eliberarea unui nou act de identitate.
În cazul eliberării primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani formularul se completează cu numele de familie şi prenumele minorului.
În cazul cererii depuse prin împuternicit cu procură specială autentificată la misiunea diplomatică ori oficiul consular al României din străinătate formularul se completează cu numele de familie şi prenumele persoanei pentru care se solicită eliberarea actului de identitate.
În cazul schimbării numelui de familie şi / sau a prenumelui se completează cu noul nume de familie şi / sau prenume.
 
► în câmpul e-mail:
Se va completa adresa de email validă la care se vor comunica datele programării.
 
→ pentru a finaliza programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimţământului cu privire la:
- termenii şi condiţiile de programare online conform prezentului regulament, şi
- prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
-   exprimarea consimţământului se realizează prin bifare / click / atingere (pe dispozitivele cu ecran tactil) a căsuţei aferentă textului care face referire la solicitarea exprimării consimţământului;
-   pentru minorul cu vârsta de până la 18 ani exprimarea consimţământului se face de către părinte / reprezentantul legal, sau persoana care exercită autoritatea părintească, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016;
→ la finalizarea programării solicitantul va primi un număr de înregistrare la adresa de e-mail menţionată. Nu este necesară prezentarea numărului de înregistrare la ghişeu.
Accesul la ghişeu în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face numai la data şi ora stabilită, conform programării. Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate (certificatele de stare civilă, actul de identitate, certificatul de dobândire / redobândire a cetăţeniei române, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi/sau reşedinţă), şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării. Actele se prezintă în original şi copie simplă.
 Înainte de depunerea cererii se va achita taxa aferentă eliberării actului de identitate la Serviciul de Taxe si Impozite al Primariei Municipiului Mangalia sau prin sistemul de plata on line ghiseul.ro ( in contul RO06TREZ23321330250XXXXX ) în care este necesar să se prezinte dovada tipărită a achitării taxei.
 Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.
Programările neconforme nu vor fi luate în considerare.
 În cazul anulării programării, solicitantul poate aplica pentru o nouă programare.
 Funcţionarul care primeşte cererea înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data înregistrării, precum şi data prezentării pentru eliberarea actului de identitate (termenul de soluţionare).
 Cererile se soluţionează în conformitate cu prevederile legale în materie, instrucţiunile de lucru şi procedurile interne.
 Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.
În situaţia în care din diverse considerente nu mai puteţi ajunge la programare, este necesară anularea programării, iar abia după aceea puteţi face o nouă programare.
Întrucât sistemul crează automat un cont în momentul în care efectuaţi o programare, anularea sau reprogramarea o puteţi face, numai dacă urmaţi paşii de mai jos:

- intraţi pe site : https://buletine.mangalia.ro
- la rubrica autentificare, introduceţi următoarele :

      -user: adresa dvs. de e-mail
      -password: 123456

- în partea din stânga aveţi 2 secţiuni: dashbord şi programări
- intraţi pe programări şi anulaţi programarea existentă şi apoi apăsaţi butonul "crează programare nouă" 

 Prezentul regulament întră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică prin postare pe pagina de internet a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia.
 Prezentul regulament produce efecte pe durata menţinerii sistemului de programare online şi poate fi modificat în cazul unor schimbări organizatorice.