Documente Necesare


INFORMAŢII GENERALE :

CETĂŢENII CARE SE AFLĂ ÎN UNA DIN URMĂTOARELE SITUAŢII:

  • EXPIRAREA ACTULUI DE IDENTITATE;
  • PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA ACTULUI DE IDENTITATE;
  • SCHIMBAREA DOMICILIULUI;
  • MODIFICAREA NUMELUI SAU A PRENUMELUI TITULARULUI ACTULUI DE IDENTITATE, A PRENUMELUI PĂRINŢILOR SAU SCHIMBAREA DATEI SAU A LOCULUI NAŞTERII;
  • DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE;
  • SCHIMBAREA DENUMIRII SAU A RANGULUI LOCALITĂŢILOR ŞI AL STRĂZILOR, A NUMEROTĂRII IMOBILELOR SAU REARONDĂRII ACESTORA, A ÎNFIINŢĂRII LOCALITĂŢILOR SAU A STRĂZILOR;
  • ATRIBUIREA UNUI NOU CNP;
  • FOTOGRAFIA DIN CARTEA DE IDENTITATE NU MAI CORESPUNDE CU FIZIONOMIA TITULARULUI;
  • SCHIMBAREA SEXULUI;
  • ANULAREA ACTULUI DE IDENTITATE.

SUNT OBLIGAŢI CA, CU CEL PUŢIN 15 ZILE ÎNAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A ACTULUI DE IDENTITATE ŞI ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA PRODUCEREA UNEIA DINTRE CELELALTE SITUAŢII MENŢIONATE ANTERIOR, SĂ SE PREZINTE PERSONAL SAU PRIN REPREZENTANTUL LEGAL, LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ÎN A CĂRUI RAZĂ TERITORIALĂ AU DOMICILIUL, PENTRU A SOLICITA ELIBERAREA UNEI NOI CĂRŢI DE IDENTITATE.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE;

2. ACT DE IDENTITATE ŞI CARTEA DE ALEGĂTOR (CU EXCEPŢIA PIERDERII, FURTULUI SAU DISTRUGERII ACTULUI DE IDENTITATE) – PENTRU A FI PREDATE;

3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ORIGINAL ŞI COPIE;

4. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ŞI COPIE.

DACĂ SOLICITANTUL NU ESTE PROPRIETARUL IMOBILULUI, ESTE NECESARĂ PREZENŢA GĂZDUITORULUI ( CU ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ) PENTRU A DA DECLARAŢIA SCRISĂ ( SE CONSEMNEAZĂ PE CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE) DACĂ PROPRIETARUL NU POATE FI PREZENT SE POATE DA O DECLARAŢIE AUTENTIFICATĂ LA NOTAR/ AMBASADĂ/CONSULAT CU PRIVIRE LA ACORDUL DE LUARE ÎN SPAŢIU.

5. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.

DUPĂ CAZ:

1. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE;

2. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL ESTE DIVORŢAT, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

3. CERTIFICATUL DE DECES AL SOŢULUI/SOŢIEI DECEDAT/Ă, ÎN CAZUL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

4. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR MINORI CU VÂRSTĂ MAI MICĂ DE 14 ANI, DUPĂ CAZ, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE.

5. DOVADA DECLARĂRII FURTULUI LA ORGANELE DE POLIŢIE, ÎN CAZUL FURTULUI ACTULUI DE IDENTITATE;

6. PREZENTAREA UNUI ALT DOCUMENT CU FOTOGRAFIE DE DATĂ RECENTĂ, ÎN CAZUL PIERDERII ACTULUI DE IDENTITATE;

INFORMAŢII GENERALE :

CETĂŢENII ROMÂNI DOMICILIAŢI ÎN STRĂINĂTATE, CARE DORESC SĂ INTRE ÎN POSESIA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE PROVIZORII, ÎN CARE SĂ FIE ÎNSCRISĂ REŞEDINŢA DIN ROMÂNIA, UNDE LOCUIESC TEMPORAR, SE PREZINTĂ LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR UNDE ÎŞI AU REŞEDINŢA TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ŞI REŞEDINŢA ÎN ROMÂNIA;

2. PAŞAPORTUL AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE, CARE ATESTĂ STATUTULUI DE CETĂŢEAN ROMÂN DOMICILIAT ÎN STRĂINĂTATE, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI/SAU DE CĂSĂTORIE, ELIBERATE DE OFICIILE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE , ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

4. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL ESTE DIVORŢAT, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

5. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ, ORIGINAL ŞI COPIE.

DACĂ SOLICITANTUL NU ESTE PROPRIETARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT, ESTE NECESARĂ PREZENŢA GĂZDUITORULUI ( CU ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ) PENTRU A DA DECLARAŢIA SCRISĂ ( SE CONSEMNEAZĂ PE CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE) DACĂ PROPRIETARUL NU POATE FI PREZENT SE POATE DA O DECLARAŢIE AUTENTIFICATĂ LA NOTAR/ AMBASADĂ/CONSULAT CU PRIVIRE LA ACORDUL DE LUARE ÎN SPAŢIU.

6. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 1 LEU, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.

7. TREI FOTOGRAFII MĂRIMEA ¾ CM, AVÂND LA BAZĂ O BANDĂ ALBĂ DE 7 MM

INFORMAŢII GENERALE :

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE ELIBEREAZĂ NUMAI ÎN CAZURILE PREVĂZUTE DE LEGE ŞI ÎN CONDIŢII SPECIALE, ASTFEL:

1. CÂND SOLICITANTUL NU DEŢINE ACTE DE STARE CIVILĂ (LIPSĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE, LIPSĂ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU DOVADĂ DE DIVORŢ);

2. CÂND SOLICITANTUL NU DEŢINE ACTE PENTRU SPAŢIUL DE LOCUIT.

SOLICITANTUL SE VA PREZENTA LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DE CARE APARŢINE.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE;

2. ACT DE IDENTITATE ŞI CARTEA DE ALEGĂTOR (CU EXCEPŢIA PIERDERII, FURTULUI SAU DISTRUGERII ACTULUI DE IDENTITATE) – PENTRU A FI PREDATE;

3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ORIGINAL ŞI COPIE;

4. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE;

5. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL ESTE DIVORŢAT, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

6. CERTIFICATUL DE DECES AL SOŢULUI/SOŢIEI DECEDAT/Ă, ÎN CAZUL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

7. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR MINORI CU VÂRSTĂ MAI MICĂ DE 14 ANI, DUPĂ CAZ, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE.

8. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ŞI COPIE.

DACĂ SOLICITANTUL NU ESTE PROPRIETARUL IMOBILULUI, ESTE NECESARĂ PREZENŢA GĂZDUITORULUI ( CU ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ) PENTRU A DA DECLARAŢIA SCRISĂ ( SE CONSEMNEAZĂ PE CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE) DACĂ PROPRIETARUL NU POATE FI PREZENT SE POATE DA O DECLARAŢIE AUTENTIFICATĂ LA NOTAR/ AMBASADĂ/CONSULAT CU PRIVIRE LA ACORDUL DE LUARE ÎN SPAŢIU.

9. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 1 LEU, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.

10. TREI FOTOGRAFII MĂRIMEA ¾ CM, AVÂND LA BAZĂ O BANDĂ ALBĂ DE 7 MM.

VALABILITATEA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE PROVIZORII ESTE DE 1 AN.

ACTE NECESARE:

1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE;

2. DECLARAŢIA UNUIA DINTRE PĂRINŢI SAU A UNEI TERŢE PERSOANE , DIN CARE SĂ REZULTE IDENTITATEA DECLARATĂ ÎN CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE , COROBORATĂ CU IMAGINEA PRELUATĂ, CA APAŢINÂND SOLICITANTULUI;

3. FIŞA CU IMPRESIUNILE DECADACTILARE ALE SOLICITANTULUI REALIZATĂ DE UNITATEA DE POLIŢIE DE LA LOCUL DE DOMICILIU SAU REŞEDINŢA AL ACESTUIA;

4. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ŞI COPIE;

5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ORIGINAL ŞI COPIE;

6. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.

INFORMAŢII GENERALE :

LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI, MINORUL ARE OBLIGAŢIA CA ÎN TERMEN DE 15 ZILE, SĂ SE PREZINTE ÎNSOŢIT DE UNUL DINTRE PĂRINŢI, DE REPREZENTANTUL LEGAL SAU DE PERSOANA DESEMNATĂ DIN CADRUL CENTRULUI SPECIALIZAT AFLAT SUB AUTORITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SAU DE PERSOANA CĂREIA I-A FOST ÎNCREDINŢAT ÎN PLASAMENT, LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, ÎN A CĂRUI RAZA TERITORIALĂ AU DOMICILIUL PĂRINŢII, PENTRU A SOLICITA ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE. TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE, SEMNATĂ ATÂT DE MINOR, CÂT ŞI DE PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL;

2. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU A PĂRINŢILOR/REPREZENTANTULUI LEGAL/A UNEI TERŢE PERSOANE, ORIGINAL ŞI COPIE;

3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ORIGINAL ŞI COPIE;

4. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR SAU, DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINŢII SUNT DIVORŢAŢI SAU HOTĂRÂREA DE PLASAMENT FAMILIAL, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

5. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.

6. ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI/REPREZENTANT LEGAL, ÎN ORIGINAL;

7. ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL, AL PROPRIETARULUI IMOBILULUI UNDE SE STABILIEŞTE DOMICILIUL, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PROPRIETARI NU SUNT PĂRINŢII.

INFORMAŢII GENERALE :

CETĂŢENII ROMÂNI AU DREPTUL SĂ-ŞI STABILEASCĂ SAU SĂ-ŞI SCHIMBE, ÎN MOD LIBER DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA. REŞEDINŢA ESTE ACOLO UNDE PERSOANA FIZICĂ DECLARĂ CĂ ARE LOCUINŢA SECUNDARĂ, ALTA DECÂT CEA DE DOMICILIU, LA CARE LOCUIEŞTE DE MAI MULT DE 15 ZILE . CETĂŢENII SE PREZINTĂ LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR UNDE ÎŞI AU REŞEDINŢA.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

1. CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI;

2. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI, ÎN ORIGINAL;

3. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ, ORIGINAL ŞI COPIE.

INFORMAŢII GENERALE:

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ŞI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA SE PREZINTĂ LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PE A CĂRUI RAZĂ TERITORIALĂ ESTE SITUAT IMOBILUL UNDE ÎŞI STABILESC DOMICILIUL.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbĂrii domiciliului din strĂinatate în România;

2. certificatul de naŞtere, original Şi copie;

3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor cĂsĂtorite sau al soŢului supravieŢuitor, original Şi copie;

4. hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

5. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original Şsi copie;

6. certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original Şi copie;

7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original Şi copie;

8. pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul JustiŢiei sau de misiunile diplomatice Şi oficiile consulare ale României din strĂinatate, original Şi copie; pentru   pasaport sunt necesare fila informatizata Şi filele destinate aplicarii vizelor Şi Ştampilelor autoritĂŢilor de frontierĂ, original Şi   copie;

9. actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate Şi ale filelor destinate aplicarii vizelor Şi stampilelor autoritĂŢilor de frontierĂ;

10. chitanța reprezentând contravaloarea cĂrŢii de identitate ÎN VALOARE DE 7 LEI ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.