Formulare


ATENTIE!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Cerere de eliberare a actului de identitate

(timp mediu de completare 3 minute)

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România

(timp mediu de completare 3 minute)

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România

(timp mediu de completare 3 minute)

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

(timp mediu de completare 3 minute)

"Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art. 17 din H.G. nr. 1375/2006"